top of page

Door de hoeveelheid aanmeldingen is er momenteel een wachtlijst, wij zijn druk bezig om meer plek te creëren voor nieuwe cliënten. U kunt zich uiteraard wel aanmelden op onze wachtlijst via deze link: contactformulier

OVER NEUROMOVE

Neuromove is een innovatief non-profit trainingscentrum voor eerstelijns neurorevalidatie voor mensen met een dwarslaesie en andere neurologische aandoeningen die tot verlamming leiden. Door middel van specialistische, intensieve training en complementaire therapieën, willen wij de functionaliteit, mobiliteit, mentale en fysieke gezondheid van onze cliënten verbeteren. En daarmee dus ook hun levenskwaliteit en participatie in de samenleving vergroten.

OVER NEUROMOVE
ACTIVITY BASED
THERAPY-PROGRAMMA

Naast reguliere fysiotherapie biedt Neuromove sinds 1 januari 2022 ook Activity Based Therapy aan. Activity Based Therapy is nieuw in Nederland maar wordt al jarenlang succesvol toegepast in de Verenigde Staten. Onze fysiotherapeuten zijn dan ook opgeleid en gecertificeerd door ervaren ABT-therapeuten uit de VS. Het programma van Neuromove richt zich op het lichaam in zijn geheel, dus ook op de lichaamsdelen die (gedeeltelijk) verlamd zijn. Vooralsnog bieden wij alleen Activity Based Therapy aan patiënten met een dwarslaesie aan. Reguliere fysiotherapie is mogelijk voor alle neurologische aandoeningen.

_TAD2517-small.jpg
DR.BOELEkopie-bw.png

Dr. Henk-Jan Boele

'Samen met enkele andere artsen en neurowetenschappers van het Erasmus MC hebben wij enkele jaren geleden een Activity Based Therapy centrum in San Diego bezocht. Wij stonden verbaasd van de enorme vooruitgang die patiënten maakten door middel van ABT. Iets wat ik in NL nooit gezien heb. Het is duidelijk dat er een grote groep dwarslaesie patiënten is waarbij veel meer bereikt kan worden dan de huidige doelstellingen van de Nederlandse revalidatiezorg. De oprichters van NeuroMove zijn hier het perfecte voorbeeld omdat zij zelf hebben ervaren wat je met goede training kan bereiken en dit nu graag willen aanbieden aan andere dwarslaesiepatiënten. Het is hoog tijd dat er een centrum als NeuroMove in Nederland wordt opgericht.’ 

 

Dr. Henk-Jan Boele - arts en neurowetenschapper Erasmus MC Rotterdam & Princeton University US

PROF-DE-ZEEUWkopie-bw_edited.jpg

Prof. Dr. Chris I. De Zeeuw

‘Het brein is enorm plastisch. Uit ons onderzoek blijkt dat specifieke training ervoor kan zorgen dat hersencellen nieuwe functionele verbindingen maken, ook tijdens de volwassenheid. Activity Based Therapy, de therapie die NeuroMove toepast, maakt gebruik van dat mechanisme om neurologisch herstel te bevorderen. Ik denk dat NeuroMove van grote toegevoegde waarde kan zijn in het revalidatieproces van dwarslaesie patiënten. Wij willen dan ook graag samenwerken met NeuroMove en onderzoek doen naar de effecten van deze therapie.’

 

Prof. Dr. Chris I. De Zeeuw – afdelingshoofd Neurowetenschappen Erasmus MC Rotterdam & Vice-Directeur Nederlands Herseninstituut Amsterdam

Prof-Peul-2_augustus 2019_edited.jpg

Prof. Wilco C. Peul

'Met grote belangstelling heb ik de ontwikkeling van NeuroMove als trainingscentrum voor eerstelijns neurorevalidatie voor dwarslaesie patiënten gevolgd. Ik ben er van overtuigd dat NeuroMove een waardevolle aanvulling kan zijn in het revalidatieproces van deze  patiëntencategorie en ondersteun het van harte.’

 

Wilco C. Peul | Professor Neurochirurgie Universiteit Leiden
Voorzitter Universitair Neurochirurgisch Centrum Holland (UNCH) | LUMC & HMC & HAGA 
Leiden & Den Haag 

Contact
bottom of page