top of page
_TAD2634 kopiëren-small.jpg
ACTIVITY BASED THERAPY-PROGRAMMA

Activity Based Therapy is nieuw in Nederland maar wordt al jarenlang succesvol toegepast in de Verenigde Staten. Onze fysiotherapeuten zijn dan ook opgeleid en gecertificeerd door ervaren ABT-therapeuten uit de VS. Het programma van Neuromove richt zich op het lichaam in zijn geheel, dus ook op de lichaamsdelen die (gedeeltelijk) verlamd zijn. Vooralsnog bieden wij alleen Activity Based Therapy aan patiënten met een dwarslaesie aan. Reguliere fysiotherapie is mogelijk voor alle neurologische aandoeningen.

 

Op termijn zullen wij diverse complementaire therapieën aanbieden die het welzijn van onze cliënten bevorderen. Denk bijvoorbeeld aan acupunctuur massages en psychologische begeleiding.

_TAD0614-small.jpg
VOOR WIE?
Het grootste deel van onze doelgroep zijn dwarslaesie patiënten en personen met andere neurologische aandoeningen die tot verlamming leiden. 

De aandoeningen die wij behandelen op een rij:
·      Dwarlaesie
·      Guillain-Barré syndroom
·      Multiple Sclerose
·      Myelitis transversa
·      Niet Aangeboren Hersenletsel
·      Plexuslaesie
·      Spina Bifida


Vooralsnog bieden wij activity based therapy aan alleen voor patiënten met een dwarslaesie. Daarnaast is reguliere fysio  mogelijk voor alle andere neurologische aandoeningen.
ONS PROGRAMMA HEEFT DE VOLGENDE DOELSTELLINGEN:

  1. Het vergroten van de functionaliteit en mobiliteit

  2. Het verbeteren van de lichamelijke gezondheid en het voorkomen van complicaties

  3. Het vergroten van het welbevinden en de participatie

_TAD0684-small.jpg
_TAD2342-small.jpg

Tijdens de sessies traint de cliënt 1-op-1 met een fysiotherapeut, vaak meerdere keren per week. Gedurende de training zit de cliënt niet in de rolstoel, maar wordt deze behandelt op de behandelbank of wordt er gebruik gemaakt van de aanwezige apparatuur. Onze fysiotherapeuten werken nooit protocollair want geen mens en aandoening is hetzelfde. Voor iedere cliënt wordt een programma op maat gemaakt.

Waar de traditionele therapieën zich met name richten op het leren omgaan met de beperking, richt Activity Based Therapy zich op het opwekken van neurologisch herstel met als doel functie terug te winnen. Dit is een langzaam proces en gaat met kleine stapjes. Sommigen mensen zullen wellicht uiteindelijk weer gaan lopen, maar ook op het oog minder spectaculaire resultaten kunnen van grote betekenis zijn. Door een betere hand-/ armfunctie kan iemand bijvoorbeeld opeens wel zichzelf voeden of zijn rolstoel met joystick besturen. Zelfstandig transfers maken door een betere rompstabiliteit, kunnen opstaan uit de rolstoel of het (deels) herwinnen van de blaasfunctie maken een groot verschil in het leven van onze cliënten. Logischerwijze variëren de resultaten: onder andere de ernst en de hoogte van de dwarslaesie, de leeftijd en fysieke conditie spelen hierin een rol.

TESTIMONIALS HINESH AND VALERIA
WETENSCHAPPELIJKE GESCHIEDENIS ABT

Lange tijd is de heersende gedachte geweest dat functioneel herstel van verlamming zo goed als onmogelijk is. De hoofddoelstelling tijdens de revalidatie ligt dan ook bij compensatie strategieën die de patiënt leren met zijn beperkingen om te gaan en die hem of haar een zo zelfstandig mogelijk leven bieden. De laatste decennia zijn er door onderzoek echter nieuwe inzichten ontstaan: het zenuwstelsel, of het nu intact of geblesseerd is, heeft een enorm potentieel voor aanpassing en modificatie wat aangewend kan worden om herstel op te wekken[1].

 

Binnen de neurorevalidatie voor patiënten met een dwarslaesie zijn er de afgelopen jaren nieuwe strategieën toegevoegd die plasticiteit en regeneratie in het centraal zenuwstelsel bevorderen. Deze zijn nodig om zoveel mogelijk neurologische functie te kunnen herstellen. Het feit dat de meeste cellulaire processen afhankelijk zijn van fysieke activiteit heeft bijvoorbeeld geleid tot het vernieuwende concept dat activiteit belangrijk is voor neurologisch herstel. En dit heeft weer geleid tot de opkomst van Activity Based Therapy waarbij het doel is de neurale activiteit te optimaliseren in het beschadigde ruggenmerg onder het laesie-niveau. Er wordt benadrukt dat levenslange ABT vereist is om de terugkeer van functie te bevorderen en om patiënten in de gelegenheid te stellen te kunnen profiteren van de mogelijke geneeswijzen die zullen worden ontdekt.[2] Wetenschappelijk onderzoek heeft inmiddels aangetoond dat patiënten veel voordeel kunnen hebben bij Activity Based Therapy. Ons informatiefilmpje op de homepage vertelt je hier meer over.

 

[1] https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/23098718/

[2] https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B9780444521378000206

_TAD9177.jpg
bottom of page