top of page

ANBI-STATUS

Neuromove is een Algemeen Nut Beogende Instelling. De doelstelling, het verbeteren van de levenskwaliteit van dwarslaesie patiënten en daarmee hun participatie in de samenleving, is leidend. De juridische vorm van Neuromove is een Stichting. De stichting heeft géén winstoogmerk, positieve resultaten van het trainingscentrum zullen rechtstreeks worden aangewend voor bovengenoemde activiteiten. Neuromove heeft de ANBI status gekregen, waarmee schenkingen fiscaal aftrekbaar worden voor de donateur.

_TAD3490-ZW.jpg

BELEIDSPLAN STICHTING NEUROMOVE 2024

NEUROMOVE JAARVERSLAGEN

SPONSOREN

Vermelding van donateurs, fondsen en sponsoren volgen...

bottom of page